Tủ điều khiển luân phiên các thiết bị

Tủ điều khiển thường được lắp đặt tại các trạm viễn thông hoặc trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm như gà, heo v.v...